Warmia

Stowarzyszenie

Krajowa Rada

Frombork

Kanał Kopernika

Pomagają nam

Kontakt

Warmia                 Warmia Warmia
Warmia
Warmia

Frombork - miasto jedyne w swoim rodzaju, silnie związane z Mikołajem Kopernikiem, który spędził tu znaczną częśc swojego twórczego życia. To właśnie w dużej mierze tutaj dokonał przełomowych odkryć. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii chce poprzez swoje inicjatywy promować w kraju i za granicą te niepowtarzalne miasto o bogatej historii.

l1Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii

Kanał Kopernika

W grudniu 1997 roku grupa inicjatywna składająca się z właścicieli średnich i małych przedsiębiorstw, a także osób bezrobotnych z terenu obecnego powiatu braniewskiego doprowadziła do założenia Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Powiatu Braniewskiego, które 22 stycznia 1998 roku otrzymało osobowość prawną (zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu pod nr 518). Podjęte przez Stowarzyszenia przedsięwzięcia można wyszczególnić w kilku punktach:
1. Program Specjalny dla Gminy Lelkowo, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie (realizowany w latach 1998-1999),
2. Wojewódzki Program Specjalny Mazur (marzec 2000 - luty 2003),
3. Przedsięwzięcie Frombork 2000,
4. Plan perspektywiczny działaności Stowarzyszenia na lata 2001-2004: Program "Ginące Zawody",
5. Podjęcie działań mających na celu uruchomienie Programu Specjalnego dla gminy Frombork pod nazwą "Odbudowa Kanału Kopernika".


Zarząd Stowarzyszenia

Marian Meredykl1Prezes zarządu - Marian Bogusław Meredyk
Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii; współtwórca wielu programów specjalnych, m.in. Programu Specjalnego Aktywizacji Bezrobotnych Mieszkańców Gminy Lelkowo (1998-1999). Dzięki inicjatywom podjętym przez Stowarzyszenie w latach 1998-2009 pracę znalazło około 250 osób.

Jerzy Brodal1Prezes ds. ekonomicznych - Jerzy Broda

Hanna Łęgal1Skarbnik - Hanna Teresa Łęga


l1Kanał Kopernika we Fromborku i jego odbudowa

Kanał Kopernika

Kanał Kopernika we Fromborku został wpisany do rejetsru zabytków na mocy decyzji z dnia 27 czerwca 1968 roku (pozycja nr 1305). Katalog Zabytków Sztuki w Polsce z roku 1980 podaje (strona 108.), że Kanał wykonano przed rokiem 1320. Kanał ciągnie się od tamy spiętrzającej rzekę Baudę, wzdłuż zbocza naturalnej wyżyny. Trasa Kanału - użytkowanego do 1944 roku (!) - została zaplanowana w ten sposób, aby wykorzystać naturalny spadek terenu, który obniża się w swej drodze od Wysoczyzny do Zalewu Wiślanego i wynosi 4976 m (pomiar geodezyjny z 1958 roku). Po odbudowie Kanał będzie spełniał cele gospodarcze, dydaktyczne, kulturowe i rekreacyjne; będzie stanowił wielką atrakcję turystyczną.

l1


l1   

l1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii zwraca się do organów władz samorządowych i rządowych o wsparcie dla powstania projektu rządowego Frombork 2006 - 2010, w ramach którego będą zrealizowane programy:
- odbudowy zabytkowego Kanału Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- "Ginące zawody" - mający na celu wznowienie działalności unikalnych zawodów takich jak: garbarstwo, bednarstwo, tkactwo, kowalstwo artystyczne, stolarstwo artystyczne, dekarstwo metodami ludowymi (strzechy, gonty),
- rozwoju nowych zakładów rzemieślniczych, wykorzystując turystyczne, historyczne i naturalne zaplecze miasta Fromborka (szkutnictwo, ślusarstwo, konserwacja zabytków, agroturystyka, sztukatorstwo).

l1 Odbudową Kanału Mikołaja Kopernika od 1999 roku zajmuje się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii. Na mocy decyzji nr 14/2004 z dnia 13 stycznia 2004 roku, wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochorny Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblagu, Ogólnopolskie Stowarszyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii prowadzi prace mające na celu oczyszczenie Kanału Kopernika z drzew, krzewów i wielogatunkowego porostu.

l1 Odbudowę zabytkowego Kanału Mikołaja Kopernika we Fromborku popierają:
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski,
- Starosta Powiatu Braniewskiego,
- Burmistrz Miasta i Gminy Frombork,
- Krajowa Rada Rzemiosła, Rolnictwa i Przedsiębiorczości w Elblągu,
- Fundacja Mikołaja Kopernika we Fromborku.Frombork - szkic Krzysztofa Hartknocha

Mikołaj Kopernik we Fromborku


Odbudowę Kanału Mikołaja Kopernika popierają m.in.:


Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku ul.Katedralna 11, skr. pocztowa 22, 14-530 Frombork


Stanisław Kuprjaniuk: Frombork - CASTRUM DOMINAE NOSTRAE

emazury.com: atrakcje, noclegi, informacje

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

statystyka

Copyright © Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii
ul. Kapelańska 2, 14-530 Frombork   |   tel. kom. / mobile phone: 511 539 324